Vad säger lagen?

All transportering av hästar regleras i lag och gäller alla tranporter, både privata och kommersiella, som tar mer än 30 minuter inkl. i- och urlastning. Grundläggande bestämmelser om hur levande djur ska transporteras finns i

  • Djurskyddslagen (1988:534)
  • Djurskyddsförordningen (1988:539)

Mer detaljerade bestämmelser finns i

  • Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2004:10, saknr L 5 )

Om hästtransporten är en släpvagn måste man inneha rätt körkort för densamma. För B-körkort får släpets totalvikt inte överstiga bilens tjänstevikt och den sammanlagda totalvikten får inte överstiga 3500 kg., För tyngre ekipage krävs BE-körkort. Dessa vikter finns angivna i bilens/släpets registreringsbevis, här står också hur mycket den egna bilen får dra. Ska du köra utomlands måste du ta reda på varje lands regler, kontakta respektive lands konsulat. Restiden är viktig att ha kontroll över.

I Sverige gäller att hästen får transporteras max 8 timmar, därefter ska det gå minst 24 timmar innan transporten får fortsätta. Resor som varar längre än 8 timmar kan medges om transporten är anpassad för detta (enligt E.U.Rådets förordning nr 411/98) .

Dräktiga ston får inte transporteras från 3 veckor före beräknad fölning – 1 vecka efter fölningen.

Djurskyddsmyndigheten rekommenderar att man har video-övervakning, har man inte detta ska man se till hästen minst var annan timme.

Häst-transporten

Transporten som hästen åker i måste vara godkänd för hästar och ha en skylt både bak och fram som tydligt anger att det är djur i transporten. Dessa skyltar ska vara gula med svart text på svenska eller engelska, texten ska vara lätt att läsa även på avstånd.

Utrymmet för hästen i transporten är klart angett. För fullvuxen häst är minimi-måtten 70 cm brett och 250 cm långt varav 60 cm kan vara framför bommen, för unghäst 6-24 mån. gäller 60 cm brett och 200 cm långt, ponnyer ska ha minst 60 cm brett och 180 cm långt och för föl gäller 100 cm brett och 140 cm långt. Bommen måste vara lätt avtagbar, du måste ha med ev. verktyg för att kunna ta bort bommen. Golvet ska vara täckt med strö. Före varje transport ska utrymmet vara rengjort – du måste alltså mocka ur transporten innan du kör hem från en tävling !

Transporten ska vara bekväm för hästen att åka i. Boggie-släp och 2-axlade släp är oftast betydligt bättre och säkrare än 1-axlade släp. Ännu bättre för hästen är en modern hästbuss/lastbil.

Bra ventilation är ett måste, den mesta luften kommer in i transporten bakifrån. Bra ventilation får du om övre luckan är öppen. Det är du själv som avgör om luckan ska vara öppen eller stängd. Transporten ska vara rymningssäker, har du ett föl i transporten löser du det bäst med ett galler mellan bakläm och tak. Ventilationen måste fungera även om bilen står still ex. i en bilkö. Sätt också gärna in en termometer där du kan avläsa min. och max. temperatur. Kniv ska finnas tillgänglig om man snabbt behöver få loss hästen.

Vid köp av hästtransport bör man lägga vikt på vagnens säkerhet, klarar den att vältas på sidan utan att demoleras ? Är tak och väggar av sådant material att hästen inte blir sönderskuren vid en ev. olycka ? Givetvis är det också viktigt att underhålla transporten, skräckhistorier om hästar som trampat igenom golvet vill man ju inte höra fler av.

Körningen

Med släpvagn bakom bilen är högsta tillåtna hastighet 80 km/tim. En gyllene regel är : om hästen trampar i transporten så har du kört för häftigt ! Kör inte fortare än att hästen kan stå still, var speciellt uppmärksam i kurvor, rondeller och när du bromsar. På rak, jämn väg kan du däremot köra ganska fort.

Det är viktigt att tyngdfördelningen är rätt i släpet, är tyngdpunkten för långt bak så lyfts bilen upp i dragkroken och ekipaget börjar ”svaja” (bilen och släpet kommer i obalans/svängning) vilket kan bli riktigt farligt då man tappar kontrollen över ekipaget och hamnar i diket. Om du bara har en häst i transporten bör hästen stå till vänster , om du kör på en smal väg och behöver köra ut över kanten så är risken mindre att transporten välter ner i diket.

Hästen ska vara uppbunden i en vanlig hästtransport med bom framför. Det ska finnas en mellanvägg mellan hästarna. Hästar som inte är vana att åka transport kan ibland försöka klättra över bommen. Detta kan oftast undvikas om man placerar bommen högt, sätter en halsrem ganska långt ner runt hästens hals och fäster remmen i bommen via ett mycket kort grimskaft. Det kan också hjälpa att sätta ett skynke från bommen och horisontellt framåt. Föl yngre än 6 månader får inte bindas upp utan ska åka lös i transporten.

Om man ska transportera hästar lösa tillsammans gäller att hästarna måste vara vana vid varandra, de får inte vara skodda bak och bör inte heller vara skodda fram. Samma utrymmesmått gäller som för uppbundna hästar dvs 1,75 m2 per vuxen häst, 1,2 m2 per unghäst, 1,0 m2 för en ponny och 1,4 m2 för ett föl. Transporten måste också vara anpassad för lösa hästar.

Låt gärna hästen äta hö under färden, det lugnar hästen. Är du rädd för att det dammar kan du blöta höet före färd.

Som förare är du skyldig att se till att hästen inte skadar sig under färd. Det är direkt olämpligt att transportera en häst med broddar på och givetvis ska den inte vara sadlad eller tränsad. Transportskydd på benen är bra, se till att de går ner över hoven så att området strax ovanför hoven skyddas.

Hästtransporten som förvaringsplats

När du nått ditt mål och parkerat ska hästen lastas ur. Om det inte finns boxar el.dyl. på platsen dit du kommer får du ha hästen i transporten max 2-3 timmar om tillräcklig ventilation mm. kan ordnas. Hästen måste ha särskild tillsyn vilket innebär att du hela tiden måste vara vid transporten! Om du ska använda transporten som tillfällig uppstallning gäller samma regler som för vanliga spiltor och boxar dock med undantaget att en tillfällig box bara behöver vara 85 % av vanlig box´s yta

Träna lastning

Innan du ska åka med din häst bör du förbereda den inför transporten. Den ska vara van att vara uppbunden och van att lugnt gå in och ur transporten. Detta går vi närmare in på i nästa del av artikeln.

Veterinär Gunilla Lundgren

Linus Andler vid ridande polisen i Malmö