Vi är godkända från Jordbruksverket att utbilda förare för transport av hästdjur och utföra s.k. kompetensbevis.

Utbildningen är en dag, vi kommer anordna utbildningar både på vardagar och helger. Utbilningen hålls i Båstad som ligger på gränsen mellan Skåne och Halland. Om ni är minst 20 personer kommer vi gärna till er och håller kurs.
Kurskostnad är 1200 + moms = 1500 kr , detta inkluderar utbildningen, kursmaterial, kompetensbevis, förmiddagskaffe och enkel lunch.
Anmäl dig via mail, skriv ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Frågor tar vi helst via mail.

VÄLKOMNA