Ängelholmsvägen 234, 269 42 Båstad  0431 703 45

Kompetensbevis

Vi är godkända från Jordbruksverket att utbilda förare för transport av hästdjur och utföra s.k. kompetensbevis.

Utbildningen är en dag, vi kommer anordna utbildningar både på vardagar och helger. Utbilningen hålls i Båstad som ligger på gränsen mellan Skåne och Halland. Om ni är minst 20 personer kommer vi gärna till er och håller kurs.
Kurskostnad är 1200 + moms = 1500 kr , detta inkluderar utbildningen, kursmaterial, kompetensbevis, förmiddagskaffe och enkel lunch.
Anmäl dig via mail, skriv ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Frågor tar vi helst via mail.

VÄLKOMNA