Märkning av katter

Riksdagen har godkänt ett lagförslag av obligatorisk märkning och registrering av katter. Detta kommer börja gälla våren 2023. Boka in märkning till ditt nästa veterinärbesök. Öronmärkning är kostnadsfri om det sker i samband med kastration eller sövning.

Similar Posts